0887 404 905

доставка

Просеко

Просеко

Заслугата за Просеко е на Италия и по-точно северната и част. Според историята Просеко е било познато под името Рибола (Ribolla) през 15 век, по-късно в записките на английски пътешественик то вече се споменава под името Просечо (Prosecho). Името Просеко, под което е познато пенливото вино и днес, се споменава за пръв път в книга от 1754 г.


Просеко е пенливо вино, което се произвежда в определена георгафска зона. Зоната за производство на Просеко е урегулирана със закон под който попадат почти 30 000 хектара в областите Венето(Veneto) и Фриули-Венеция Джилия (Friuli-Venezia Giulia). Според региона, от който идва гроздето за виното, Просеко се разделя на 5 региона с контролирано и регулирано географско наименование, известни в Италия като Denominazione di origine controllata (DOC) и Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG), които освен регион имат ролята и на категория за качество.


Показва 1 до 9 от 22 (3 страници)