PartyPrimex.bg - Декларация за поверителност

Последно обновена на 15/10/2020

Ние сме загрижени за запазване на Вашата поверителност и сме длъжни да защитаваме Вашите лични данни. Тази декларация за поверителност Ви информира как управляваме Вашите лични данни, Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно тази декларация за поверителност, преди да използвате нашите услуги.

В Декларацията за поверителност:

1. Кои сме ние?

Основният администратор на Вашите лични данни е ПРИМЕКС - АВГ ЕООД, ЕИК 040517411, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4004, Южна промишлена зона, бул. Кукленско шосе 23.

2. Какви данни събираме за Вас?

2.1. Данни, осигурени чрез директни взаимодействия

Регистрация и друга информация относно профила на потребителя

Когато се регистрирате, за да изпозвате нашите Услуги, ние можем да събираме следната информация за Вас:

В зависимост от избора, който сте направили, при влизане в нашите Услуги или по време на процеса на участие в нашите Услуги Вие можете да изберете да предоставите някои от следните допълнителни лични данни:

Комуникация чрез функцията за чат на нашата Платформа

Когато използвате функцията за чат, за да комуникирате с други потребители на Платформата, ние събираме тази информация, която Вие избирате да предоставите на другите потребители чрез тази функция.

2.2. Информация, която събираме автоматично, когато използвате нашите Услуги

Когато осъществявате достъп до нашата Платформа или използвате нашите Услуги, ние автоматично събираме следната информация за Вас:

2.3. Данни от трети страни или от публично достъпни източници

Ние получаваме Ваши лични данни от различни трети страни (и публични източници), както е посочено по-долу:

2.4. Не събираме лични данни, които:

3. Събираме ли информация от деца?

Нашите Услуги не са предназначени за деца под 16 години и не събираме съзнателно лични данни на лица под 16-годишна възраст. В случай че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.

4. Защо обработваме Ваша лична информация?

Ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

При определени обстоятелства може да обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие. Ако го направим, ще Ви уведомим за целта и категорията на личните данни, които ще бъдат обработени, в момента, в който искаме Вашето съгласие. По-долу излагаме описание на начините, по които използваме Вашите лични данни, както и правните основания, на коитo се позоваваме, за да го направим. Също така идентифицираме какви са нашите законни интереси.

4.1 За осигуряване на достъп на потребителите и предоставяне на Услуги чрез нашата Платформа.

Ние обработваме горепосочената информация за точно изпълнение на договора ни с Вас и на базата на нашия законов интерес за извършване на маркетингови дейности, за да Ви предложим услуги, които може да са от Ваш интерес.

4.2. За да подобрите своя потребителски опит в Платформата.

A) Използваме данни, генерирани от потребителите при преглеждането на уеб страници, за да:

Б) Използваме Вашите данни за местоположението за следните цели:

В) С помощта на информацията за вход в Платформата, която предоставяте, включваща имейл адрес и телефонен номер, ние отразяваме различните устройства (като настолни компютри, мобилни устройства, таблети), използвани от Вас за достъп до Платформата. Това ни позволява да свързваме дейността Ви в Платформата от различни устройства и ни помага да Ви осигурим безпроблемен потребителски опит независимо от това какво устройство използвате за достъп.

Ние обработваме горепосочената информация въз основа на нашия законен интерес, за да подобрим изживяването Ви в Платформата и да изпълним напълно съвместния си договор.

4.3. За да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.

А) Използваме мобилния Ви номер, данните от формата за достъп и уникалните идентификатори на устройствата, за да администрираме и защитим Платформата (включително отстраняване на проблеми, анализ на данни, тестване, предотвратяване на измами, поддръжка на системата, подкрепа, отчитане и приемане на данни).

Б) Анализираме комуникациите Ви, извършени чрез функцията ни за чат, с цел предотвратяване на измами и за насърчаване на безопасността чрез блокиране на спам или обидни съобщения, които може да са Ви били изпратени от всеки друг потребител.

Ние обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на съвместния ни договор, за подобряване на нашите Услуги и на базата на нашия законен интерес за предотвратяване на измами.

5. Как ще Ви информираме за промени в Декларацията за поверителност?

Можем да актуализираме настоящата Декларация за поверителност от време на време. Ще публикуваме промените на тази страница. Ако не сте съгласен с извършените промени, имате право да изтриете профила си, като изберете „Редактиране на профила“, функцията – „Деактивиране на профила“.

6. Вашите права

При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните дани и във връзка с Вашите лични данни.

Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, изберете настройките на профила си/настройките за поверителност или се свържете с нас чрез контактната форма:

Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричано „искане за достъп на субекта на данните“). Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме, и да проверите дали са законно обработвани.

Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за Вас. Това Ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за Вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези:

Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това имате право да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили Вашата информация не в съответствие със законовите изисквания, или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни (виж раздел 10).

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за Ваши конкретни интереси, което Ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя Вашето право на възражение.

Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали, за да сключим договор с Вас.

Право да оттегляте Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Обикновено не се изисква такса: Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще Ви уведомим и ще Ви държим в течение. Освен това имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни, както е посочено в раздел 13. Преди да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. Моля, обърнете се към нашия Oтдел за поверителност, като използвате формата за контакт.

7. Комуникации и маркетинг

Ще се свържем с Вас чрез имейл, чрез SMS или чрез известие във връзка с нашите Услуги/Платформа, за да потвърдим регистрацията Ви, за да Ви информираме относно задачите Ви, както и за други съобщения във връзка с Услугите ни. Тъй като е наложително да Ви предоставяме такива съобщения, може да не е предоставена възможност да откажете тяхното получаване.

Можете да поискате да спрем да Ви изпращаме маркетингова комуникация по всяко време, като кликнете върху връзката за отказване в имейла или в изпратения до Вас SMS или като промените настройките за комуникация в профила си. В случай че имате проблем с промяната на настройките, моля, свържете се с нас чрез контактната форма.

Може да получавате маркетингови съобщения от нас, в случай чe:

8. С кого споделяме Вашите данни?

Може да споделяме Вашите лични данни със страните, изброени по-долу за целите, посочени по-горе в раздел 4.

Доставчици на услуги от трети страни: Използваме доставчици на услуги от трети страни за предоставянето на определени части от нашите Услуги, като например устройства за съхранение в „облак“ (като Amazon Web Services или Microsoft Azure). Доставчиците на услуги може да се намират в или извън ЕИП.

Провеждаме проверки на нашите доставчици на услуги от трети страни и изискваме от тях да спазват сигурността на Вашите лични данни и да се отнасят към тях в съответствие със законовите изисквания. Не позволяваме на доставчиците на услуги от трети страни да използват Вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Доставчици на реклами и анализи: С цел да подобрим Услугите си понякога ще споделяме неподлежащатата на идентифициране информация с доставчиците на анализи, които ни помагат да анализираме как потребителите използват Платформата/Услугите. Споделяме информацията си с тях в неподлежаща на идентифициране на субектите форма за наблюдение и отчитане на ефективността на предоставяните кампании на нашите бизнес партньори и за анализ на самия бизнес. За повече подробности относно нашите рекламодатели и доставчици на анализи, моля, вижте нашата Политика за "бисквитки" и подобни технологии.

Правоприлагащи органи, регулатори и други: Можем да разкрием Вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, за да спазим всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме Вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи не сме задължени да информираме потребителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.

Можем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или от нашите активи. Има вероятност да придобием други фирми или да се слеем с тях. Ако настъпят тези промени в нашата дейност, новите собственици могат да използват личните Ви данни по същия начин, както е описан в настоящата декларация за поверителност.

Публично достъпна информация: Когато публикувате обява чрез нашите Услуги, можете да изберете да направите определена лична информация видима за други потребители на Платформата. Това може да включва Вашето име, фамилия, имейл адрес, местоположение и номер за контакт. Моля, имайте предвид, че всяка информация, която предоставяте на други потребители, винаги може да бъде споделена от тях с трети лица, така че моля, направете това по своя преценка и на свой риск.

9. Международни трансфери

Всеки път, когато прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, ние гарантираме, че се предоставя подобна степен на защита, като се гарантира прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

Можете да получите копие за въведените гаранции, като се свържете с нас чрез формата за контакт.

10. Къде съхраняваме Вашите данни и за какъв период от време?

Данните, които събираме за Вас, ще бъдат съхранявани и обработвани както във, така и извън ЕИП на защитени сървъри, за да се осигури възможно най-добрият потребителски опит на потребителите. Например: за бързо създаване на уебсайтове или мобилни приложения.

Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

В случай че имате въпроси относно периода на съхранение на Вашите лични данни, моля свържете се с нас чрез формата за контакт.

11. Технически и организационни мерки за сигурност при обработката

Цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. PartyPrimex.bg непрекъснато оценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да:

Освен това гарантираме, че всички данни за плащанията са кодирани чрез SSL технология.

Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни за неупълномощени трети страни.

12. Връзки, насочващи към сайтове на трети страни

Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки има собствена политика за поверителност. Не контролираме тези уебсайтове/приложения и не носим отговорност за техните пoлитики. Когато напускате Платформата, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

13. Контакт

За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля, проверете настройките на Вашия профил/поверителност или се свържете с нашия Отдел за поверителност, като използвате формата за контакт или чрез секция „Помощ“ в Платформата. Ако желаете да се свържете с нас по въпроси относно обработването на Вашите лични данни, можете да ни пишете на следния адрес: info@partyprimex.bg

14. Орган за защита на данните

Основен надзорен орган е:

Комисията за защита на личните данни.